Σιδηροδρομικές Μεταφορές

  • Σύνδεση με το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης

  • Παραλαβή και παράδοση εμπορευμάτων από και προς όλες τις χώρες των Βαλκανίων

  • Υπηρεσίες μεταφοράς Λιμάνι – πόρτα και αντίστροφα