Εκτελωνισμοί

  • Εκτελωνισμός εισαγωγής – εξαγωγής εμπορευμάτων

  • Τελωνειακή μεταφόρτωση εμπορευμάτων προς όλες τις Βαλκανικές χώρες