Ασφάλειες Εμπορευμάτων

  • Ρήτρα C – περιορισμένη κάλυψη για ολική ή μερική ζημιά

  • Ρήτρα Α – η πιο ευρεία κάλυψη για ολική ή μερική ζημιά συνεπεία όλων των κινδύνων

  • Kάλυψη πόρτα – πόρτα

  • Ασφάλιση επικύνδινων εμπορευμάτων και εμπορευμάτων μεγάλης αξίας

  • Συμπληρωματικές Ρήτρες κατά κινδύνων πολέμου και κινδύνου απεργιών