Αποθήκευση

  • Αποθήκευση εμπορευμάτων και αποταμίευση ατελώνιστων φορτίων

  • Ασφάλιση αποθηκευμένων εμπορευμάτων

  • Ανασυσκευασία, διαλογή και προετοιμασία παραγγελίας

  • Διανομή σε Ελλάδα, Κύπρο και όλες τις Βαλκανικές χώρες